Lär dig Pirates of the Caribbean - avancerad version

SEK 500.00

Du får noterna, 30 min live-lektion och en video som du kan anpassa i hastigheten. Lämpar sig för dig som tagit minst 20 pianolektioner.